Sprawdzenie treści księgi wieczystej to podstawa!

Każdej transakcji związanej z nieruchomościami powinna towarzyszyć weryfikacja właściwej księgi wieczystej.

Księgi wieczyste – czym są?

Księgi wieczyste ustalają ogół praw rzeczowych (szczególnie: praw własności) na nieruchomościach. Jako urzędowe i jawne rejestry są prowadzone przez sądy. W innych krajach (a w Polsce do 1946 roku) takie dokumenty nazywane są księgami hipotecznymi lub gruntowymi.

Księgi prezentują stan prawny mieszkań, domów, działek budowlanych i gruntów oraz spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania. Niektóre z praw rzeczowych – jak hipoteki – mogą być ustanowione wyłącznie wpisem do księgi wieczystej.

Co się w nich znajduje?

Numer nieruchomości, numer działki lub jej położenie oraz informacje dotyczące praw przysługujących właścicielowi danej nieruchomości znajdują się w pierwszym dziale. Wpisy na temat właścicieli lub użytkowników wieczystych oraz sposobów nabycia przez nich praw zawarte są w dziale drugim. Informacje o dzierżawie czy prawie pierwokupu znajdziemy w trzecim dziale, dotyczącym ograniczonych praw rzeczowych, ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością, praw osobistych i roszczeń. Informacje o hipotekach oraz ich wysokości są zaś w ostatnim, czwartym dziale.

Jakie zasady rządzą księgami wieczystymi?

Ksiąg wieczystych (ksiegi-wieczyste.org) dotyczą zasady jawności materialnej oraz powszechnej ich jawności. Zasada jawności materialnej ksiąg uznaje, że rzeczywisty stan prawny jest odzwierciedlony we wpisach i wzmiankach księgi. Z kolei zasada powszechnej jawności ksiąg wieczystych daje możliwość wglądu w ich treść każdemu, bez względu na to, czy i jaki interes prawny posiada. W efekcie nie można zasłaniać się niewiedzą czy nieznajomością treści zawartych w księdze.

Nie dopuszcza się zatem powoływania na tę niewiedzę czy nieznajomość treści ksiąg wieczystych, by chronić się przed roszczeniami osób, których prawa zostały w księdze wskazane. Dlatego ważne jest, by każdej transakcji związanej z nieruchomościami towarzyszyła weryfikacja właściwej księgi wieczystej.

Przed ewentualnymi problemami zabezpieczać może też konstrukcja rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych. Chroni ona kontrahentów, którzy działają w dobrej wierze. Nawet podpisując umowę kupna-sprzedaży z osobą, która jest wpisana jako właściciel nieruchomości w księdze wieczystej, może pojawić się później ktoś zupełnie inny, podający się za prawnego właściciela. Jeśli wykażemy, że nie mieliśmy wiedzy o istniejących nieprawidłowościach, nasze porozumienie może pozostać wiążące.

Elektroniczne księgi wieczyste

Warto dodać, że dzięki decyzji Ministerstwa Sprawiedliwości, od 2010 roku księgi wieczyste można przeglądać również w Internecie. To zdecydowanie bardziej ułatwia zapoznanie się z ich treścią!

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *