Menu Zamknij

Kiedy potrzebne jest pozwolenie na budowę budynku gospodarczego?

Gdy brakuje miejsca do przechowywania, wielu inwestorów decyduje się na wybudowanie budynku gospodarczego. Jakich formalności trzeba dopełnić przed rozpoczęciem takiej budowy?
W 2015 roku weszła w życie nowelizacja prawa budowlanego, która określa, w jakich przypadkach konieczne jest pozwolenie, a w jakich wystarczy zgłoszenie budowy obiektu gospodarczego. Warto poznać te zapisy zanim zdecydujemy się na postawienie nowej zabudowy na naszej działce.

Zgłoszenie budowy – kiedy i jak?
Wolnostojące, parterowe budynki gospodarcze o powierzchni do 35 m2 wymagają jedynie zgłoszenia budowy. Tyczy to się obiektów typowo gospodarczych takich jak składziki, jak i altan, garaży czy oranżerii. Ustawodawca ograniczył również liczbę takich obiektów: nie może być ich więcej niż dwa na każde 500 m2 działki (gdy ta ilość jest przekroczona, trzeba uzyskać pozwolenie).

Zgłoszenie budowy wystarczy również w przypadku wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2. Warunek jest jeden: działka musi być przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe lub musi już znajdować się na niej budynek mieszkalny. Bez pozwolenia można postawić dwie takie wiaty na każde 1000 m2.

Podpisywanie dokumentów
Źródło: Notariusz Maciej Pilarz

Jakie wymogi musi spełniać sam dokument zgłoszenia?

Jak każdy dokument formalny, również zgłoszenie budowy ma wymogi, które musi spełnić. Trzeba w nim określić, jaki będzie zakres oraz sposób wykonywanych robót budowlanych oraz wskazać terminy. Należy do niego dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością. Zdarza się, że urzędnicy wymagają również przedstawienia szkiców budowy. Zgłoszenie budowy składa się w starostwie, urzędnicy mają 30 dni na wniesienie ewentualnego sprzeciwu – jeśli tego nie zrobią, można rozpocząć prace budowlane (w przeciągu trzech lat od złożenia dokumentacji).

We wszystkich przypadkach przekraczających powierzchnię zabudowy czy ilość obiektów na działce, konieczne jest wnioskowanie o pozwolenie na budowę i przejście wszystkich etapów niezbędnych do uzyskania takiego pozwolenia.

Planowanie budowy domu
Źródło: CFO Rick Arthur

Budowa bez formalności?
W prawie budowlanym przewidziano również przypadki, w których formalności urzędowe nie są potrzebne. Oznacza to, że można rozpocząć budowę bez informowania o tym organów samorządowych.

Bez zgłoszenia można wybudować altany czy obiekty gospodarcze w rodzinnych ogródkach działkowych. Tu jednak też są pewne ograniczenia. Przede wszystkim budynki takie również nie mogą mieć powierzchni zabudowy większej niż 35 m2, a ich wysokość powinna maksymalnie wynosić 4 m w przypadku dachów płaskich i 5 m w przypadku skośnych. Zgłaszać nie trzeba też budowy obiektów tymczasowych – przeznaczonych do użytkowania tylko na czas trwania prac budowlanych.

Od 2015 roku zgłoszenia nie wymagają również budowy ogrodzeń do wysokości 2,2 m, obiektów tzw. małej architektury na działkach prywatnych czy utwardzenie powierzchni gruntu na każdej działce budowlanej. Warto o tym pamiętać, rozpoczynając planowanie nowych prac budowlanych wokół domu jednorodzinnego.

Powiązane Wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *