Menu Zamknij

Pompa ciepła – energia z powietrza, wody lub gruntu

Ciepło można pobierać od każdej substancji, której temperatura przekracza poziom zera bezwzględnego, wystarczy zastosować pompę ciepła. Na montaż tego urządzenia inwestorzy decydują się coraz częściej, wciąż jednak daleko do sytuacji, w której można uznać, że pompy zastępują tradycyjne urządzenia grzewcze.

Zasadę działania pompy ciepła najłatwiej wyjaśnić na przykładzie lodówki. Z wnętrza tego urządzenia ciepło jest transportowane do ośrodka o wyższej temperaturze. W efekcie w lodówce panuje chłód, produktem odpadowym jest natomiast ciepło, w tym przypadku do niczego niewykorzystywane. Gdyby jednak zastosować pompę ciepła, to ciepło mogłoby znaleźć zastosowanie. Pompa oddaje ciepło, które wcześniej zostało pobrane z otoczenia (gruntu, wody lub powietrza). Jak to działa? W jaki sposób jest możliwe, aby chłodne powietrze z zewnątrz domu ogrzało jego wnętrza? Choć ziemia czy powietrze w otoczeniu budynku mogą wydawać się niezbyt ciepłe, to jednak ich temperatura jest dużo wyższa od zera bezwzględnego. Jest w nich skumulowana energia, która dzięki zastosowaniu pompy ciepła może zostać wykorzystana. Aby tak się stało i możliwe było przetransportowanie ciepła z ośrodka o niższej temperaturze do miejsca cieplejszego, stosuje się krążący w układzie zamkniętym płyn. Sprężanie się pary tego płynu powoduje wzrost jego temperatury i umożliwia przeniesienie ciepła ze źródła o niskiej temperaturze do instalacji grzewczej. Pompa zaczyna działać w momencie, gdy zostanie uruchomiona sprężarka. W źródle ciepła jest umieszczony parownik. Następuje przepływ ciepła z otoczenia parownika do płynu, czego skutkiem staje się odparowanie. Para trafia do sprężarki, zasilanej najczęściej energią elektryczną. Ta ostatnie zmienia się następnie w energię mechaniczną, a ta – w ciepło odbierane przez czynnik roboczy. Przepływ ciepła następuje, ponieważ temperatura pary jest wyższa niż ośrodka, w którym został umieszczony skraplacz.

Pompa ciepła – energia z powietrza, wody lub gruntu

Tak cały proces wygląda w uproszczeniu. Wspomnieliśmy wcześniej, że pompa ciepła pobiera ciepło z powietrza, gruntu lub wody. W budynkach jednorodzinnych znajdują zastosowanie wszystkie trzy rodzaje pomp: powietrzne, gruntowe oraz wodne, przy czym do pozyskiwania ciepła z wody mogą służyć zarówno pompy wodne jak i gruntowe. Najważniejsze zasada mówi, że w ośrodku, z którego pompa czerpie energię powinna być zgromadzona jej jak największa ilość. Dobre źródło charakteryzuje się przy tym wysoką temperaturą, której poziom na dodatek jest szybko uzupełniany i nie ulega dużym wahaniom. Im wyższa bowiem temperatura źródła, tym mniej pracy musi wykonać pompa, aby przetransportować ciepło do miejsca docelowego. Najlepsze warunki do pracy pompy ciepła są nie tyle w miejscu bardzo nasłonecznionym, co wilgotnym, woda bowiem jest bardzo dobrym nośnikiem energii i posiada dużą zdolność akumulacji ciepła.

I na koniec pytanie, od którego wielu inwestorów rozpoczyna analizowanie możliwości montażu pompy ciepła – czy warto? Trudno o jednoznaczną odpowiedź, która jednocześnie mogłaby zadowolić wszystkich. Koszt zainstalowania pompy z pewnością jest wyższy od wydatków związanych z instalacją tradycyjnych kotłów grzewczych, niższe powinny natomiast okazać się koszty eksploatacji. Aby zyskać bardziej dokładne spojrzenie na tę sprawę, należałoby zsumować wydatki związane z zakupem i późniejszym użytkowaniem (w ciągu 15-20 lat) i to najlepiej od różnych wykonawców, bo ceny mogą się między sobą znacznie różnić. Zwolennicy pomp ciepła argumentują jednak, że nie tylko koszty są w tym przypadku ważne. Podkreślają, że pompa jest urządzeniem ekologicznym, które nie zanieczyszcza środowiska, a dom w nią wyposażony zyskuje na wartości. Urządzenia zapewnia przy tym komfort, nie wymaga bowiem obsługi.

Powiązane Wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *