Menu Zamknij

Budowa studni na działce – od czego zacząć?

Domy jednorodzinne często budowane są na zacisznej działce, z dala od zgiełku miejskiego. Zdarza się wtedy, że trudno o dostęp do sieci wodociągowej. Problem braku wody można rozwiązać budując swoją studnię, zanim jednak się za to zabierzemy, należy poznać warunki gruntowo-wodne.

Najpierw formalności w urzędzie
Przed rozpoczęciem każdej budowy, nawet jeśli dotyczy ona jedynie studni na działce, należy zapoznać się z przepisami. Tu przeszkodą mogą być zapisy w prawie dotyczące ochrony środowiska. Powinno się zajrzeć do planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli w gminie takiego planu nie ma, konieczne będzie złożenie wniosku o wydanie warunków zabudowy dla naszej działki.

Budowa studni na własnej posesji podlega przepisom Prawa geologicznego i górniczego. Oznacza to, że konieczne jest wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej oraz projektu prac geologicznych. Wiąże się to oczywiście z dodatkowymi kosztami, gdyż tego typu dokumenty może przygotować jedynie specjalista.

Z rozpoczęciem budowy należy się wstrzymać do uzyskania decyzji administracyjnej (zgody na budowę). W przypadku ujęć wód podziemnych, których zasoby nie przekraczają 50m3/h taką decyzję wydaje starosta. Jeśli mamy do czynienia z większymi źródłami, musi ją wydać marszałek województwa.

Załatwianie formalności w urzędzie
Źródło: EasyFrance

Lokalizacja i rodzaj studni
Usytuowanie studni na działce również jest uzależnione od przepisów prawnych. Ważne jest, by zachować odpowiednie odległości od wszelkich obiektów, które mogłyby mieć wpływ na jakość wody.

Pierwszym wymogiem jest usytuowanie działki min. 5 m od granicy działki (chyba, że sąsiedzi wyrażą zgodę na wybudowanie jej bliżej tej granicy). Jeżeli w pobliżu jest szambo oraz wszelkiego rodzaju budynki i obiekty inwentarskie, powinny się one znajdować w odległości min. 15 m od studni. Przydrożne rowy nie mogą być położone bliżej niż 7,5 m. Najbardziej restrykcyjne, z oczywistych względów, są odległości od drenów rozsączających ścieki. W przypadku ścieków biologicznie oczyszczonych studnia powinna znaleźć się w odległości 30 m od drenu, a w przypadku nieoczyszczonych – aż 70 m!

Dokumenty projketowe
Źródło: DNHBAU

Jakie parametry decydują o wyborze studni?
Rodzaj studni wybiera się na podstawie kilku parametrów takich jak jej przewidywana głębokość i możliwa wydajność. Te czynniki zależą od przygotowanej dokumentacji dotyczącej warunków gruntowo-wodnych.
W miejscach, gdzie warstwa wodonośna znajduje się płytko (na głębokości ok. 7-8 m) stosuje się studnię wbijaną (zwaną abisynką). Na głębokość do 20 m można zbudować studnię kręgową. Studnie, które wymagają dotarcia do warstw wodonośnych położonych na głębokości kilkudziesięciu metrów to te głębinowe, inaczej zwane wierconymi.

Koszty budowy studni

Koszty budowy zależą od wybranego rodzaju studni, a więc od warunków gruntowo-wodnych. W przypadku płytko osadzonych studni kręgowych i abisynek nie będzie to duża inwestycja. Studnie głębinowe, których budowa wymaga wykonania głębokiego odwiertu to jednak już spory wydatek. Do tego dochodzą jeszcze ewentualne koszty związane z filtrowaniem wody.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *