Wiata zamiast garażu

Garaż niewątpliwie jest bardzo przydatny, ale jego budowa nie zawsze wchodzi w rachubę. Dla inwestorów, którzy nie mogą pozwolić sobie na jego realizację, optymalnym rozwiązaniem okaże się wiata garażowa.

Wiata zamiast garażu

Źródło: Tooba.pl

Budowa wiaty garażowej, której powierzchnia nie przekracza 25 m2, wymaga jedynie zgłoszenia odpowiedniemu organowi. Zgłoszenie powinno zawierać oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, kopię mapy zasadniczej z zaznaczoną lokalizacją planowanej inwestycji oraz szkic i parametry techniczne projektowanej wiaty. Brak odpowiedzi z urzędu w ciągu 30 dni oznacza milczącą zgodę, równoznaczną z możliwością rozpoczęcia prac budowlanych.

Jeśli w dalszej przyszłości planujemy budowę garażu, to wiatę możemy potraktować jako tymczasowe miejsce parkingowe, które w dowolnym momencie będzie można łatwo zlikwidować. Z równym powodzeniem wiata może stanowić stałe miejsce parkingowe. Jej budowa jest znacznie tańszą propozycją od garażu, a jej konstrukcja – prostsza. Pozbawiona ścian oraz bramy wjazdowej składa się wyłącznie z zadaszenia oraz wspierających je słupów. Podejmując decyzję o realizacji wiaty jeszcze na etapie budowy domu, można zdecydować się na utworzenie zadaszenia wiaty z przedłużenia połaci dachu. W ten sposób uzyskamy spójną, zharmonizowaną zabudowę oraz, co nie bez znaczenia, zużyjemy mniejszą ilość materiałów budowlanych. Konstrukcja wiaty będzie doskonale uzupełniać formę domu, jeśli do jej budowy użyjemy podobnych materiałów budowlanych.

Wiata garażowa nie musi pełnić wyłącznie funkcji miejsca parkingowego. Może zostać zaopatrzona w niewielkie zaplecze gospodarcze, na przykład w formie zamykanego schowka. Wiata sprawdzi się także jako miejsce przechowywania opału, a w momentach, gdy nie będzie pod nią parkować samochód – może pełnić funkcję zadaszonego tarasu, idealnie chroniącego przed słońcem domowników oraz gości.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *