Menu Zamknij

Błędy, które każdy z nas popełnia podczas budowy dachu

Wielu budowniczych uważa, że dach jest najtrudniejszym w realizacji elementem budynku. Niektórych błędów popełnionych na tym etapie budowy nie da się usunąć w późniejszym czasie, a są i takie, które zagrażają wystąpieniem katastrofy budowlanej. Dlatego też, podczas wykonywania dachu ogromnego znaczenia nabiera staranność, fachowość i profesjonalna wiedza teoretyczna. Bezbłędne dachy to zazwyczaj dzieła naprawdę wybitnych cieśli i dekarzy.

Pierwszym i jednocześnie najczęściej popełnianym przez inwestorów błędem jest wybór nieodpowiedniej ekipy do budowy dachu. Fachowcy powinni znać technologię, w której ma być wykonana konstrukcja i pokrycie oraz winni dysponować odpowiednimi narzędziami. Cieśla z prawdziwego zdarzania nie będzie miał problemów z postawieniem więźby zgodnej z dokumentacją projektową, a solidnemu dekarzowi nie sprawią trudności nawet bardziej skomplikowane obróbki blacharskie. Jednak w związku z tym, że każdy dach ma inną specyfikę – błędy podczas jego budowy mogą zdarzyć się nawet najlepszym fachowcom. Warto przedstawić przynajmniej te, do których dochodzi najczęściej.

Niezgodność konstrukcji dachu z projektem

Wszelkie zmiany w konstrukcji więźby dachowej wymagają uprzedniej zgody projektanta, który dokonując odpowiednich przeliczeń, może ją przeprojektować. Zmian w projekcie wymagać może np. chęć zastosowania innego materiału pokryciowego, czy zamontowania na dachu dodatkowych okien połaciowych, kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, itp. Samodzielne zmiany przekroju drewnianych elementów, rezygnowanie z niektórych bądź ich przesuwanie jest niedozwolone.

Model domu

Źle wybrane drewno na więźbę

Drewno na więźbę musi mieć odpowiednią klasę (przewidzianą w projekcie) i musi być drewnem konstrukcyjnym (tzn. pochodzącym z gatunków drzew o podwyższonej wytrzymałości). Ponadto surowiec powinien być sezonowany (w celu uzyskania wilgotności nieprzekraczającej 18%) i zaimpregnowany (najlepiej metodą ciśnieniową), by mógł skutecznie opierać się działaniu szkodników. Drewno porażone grzybami lub posiadające ślady żerowania owadów zupełnie nie nadaje się do celów budowlanych.

Nieprawidłowości wokół murłaty

Solidne zamocowanie murłaty pozwala uzyskać odpowiednio wytrzymałe połączenie konstrukcji drewnianej ze ścianami budynku. Ważny jest tak prawidłowy dobór kotew, jak i ich zgodne z projektem rozmieszczenie (odległość jednego mocowania od drugiego wynosi zazwyczaj 2 m, ale jeśli wieniec jest niżej, odległość należy zmniejszyć do 1,5 m). Innym, równie często popełnianym błędem jest brak izolacji przewwilgociowej murłaty. Zawsze należy osadzać ją na papie lub grubej folii fundamentowej (nigdy bezpośrednio na murze). Nie zastosowanie się do powyższej zasady skutkuje zawilgoceniem, a w efekcie końcowym gniciem drewnianych elementów.

Izolacja dachu

Niestaranność w wymiarowaniu więźby i wykonaniu złączy

Niedokładne wymierzenie poszczególnych elementów więźby daje efekt krzywizn, które zwykle mszczą się na etapie układania pokrycia (okazuje się np., że dachówki nie pasują do siebie). Inny problem to staranność wykonania złączy zaciosowych i nakładkowych oraz zastosowanie odpowiedniej ilości gwoździ (o przewidzianej w projekcie średnicy i długości).

Brak usztywnienia więźby

Więźba musi być konstrukcją sztywną. W tym celu należy odpowiednio połączyć ze sobą wiązary oraz zamontować dodatkowe usztywnienia w postaci wiatrownicy, deski kalenicowej czy deskowania z ołaceniem. Konieczne jest też wzajemne przesuwanie względem siebie poszczególnych desek poszycia tak, aby ich połączenia nie wypadały w tej samej linii (wzdłuż jednej krokwi).

Budowa więźby dachowej

Brak wentylacji lub złe ułożenie poszczególnych warstw dachu

Warstwy dachu powinny być ułożone zgodnie z projektem. Nie należy pomijać żadnej z przewidzianych w nim warstw, ponieważ grozi to niedostatecznym wentylowaniem przestrzeni dachowej i niewłaściwym funkcjonowaniem tego elementu budynku. Konieczne jest również zwracanie uwagi na kolejność poszczególnych warstw i układanie ich prawidłową stroną.

Niewłaściwy montaż pokrycia dachowego

Niezależnie od rodzaju stosowanego pokrycia, zawsze należy układać je według zaleceń producenta. Niedopuszczalne są samodzielne zmiany poszczególnych elementów i zastępowanie ich innymi. Toteż jeżeli w instrukcji montażu przewidziano np. wkręty z podkładką i uszczelką – użycie zwykłych gwoździ typu „papiak” jest poważnym błędem. Podobnie jest z montażem wszelkiego rodzaju akcesoriów dachowych. Choć wydaje się to banalne, sporo problemów przysparzają chociażby dachówki wentylacyjne. Stosunkowo często zdarza się, że są montowane w nieodpowiednich miejscach lub w niewystarczającej ilości.

Nieprawidłowy montaż gąsiorów oraz obróbek blacharskich i orynnowania

Brak lub niepoprawnie przeprowadzony montaż tych elementów dachu prowadzi do występowania nieszczelności w pokryciu. Jest to poważna wada, która przekłada się bezpośrednio na zamakanie poszczególnych warstw dachu oraz zalewanie pomieszczeń poddasza. Dach z nieszczelnym pokryciem jest zupełnie niefunkcjonalny.

Powiązane Wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *