Menu Zamknij

Klapy dymowe, czy je instalować?

Pożary to jedno z najważniejszych zagrożeń dla życia i mienia ludzkiego. Jest wiele technik ochrony przed skutkami pożarów. Są to zarówno metody aktywne jak i bierne. Zabezpieczenia przeciwpożarowe dotyczą nie tylko materiałów użytych do konstrukcji budynku ale także rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo w czasie pożaru.

Największym zagrożeniem w czasie pożaru nie jest ogień ale powstające w wyniku spalania wysoka temperatura i niejednokrotnie toksyczny dym. Zagrożenie zwiększa stosowanie palnych materiałów wykończeniowych, które spotyka się zarówno w domach prywatnych jak i w starszych budynkach użyteczności publicznej. Mimo, że przepisy prawa regulują jakich materiałów należy używać w takich budynkach, to starsze budowle mogą być wykończone niezgodnie z obecnymi zaleceniami. A to głównie dym a nie ogień jest przyczyną największej ilości śmiertelnych ofiar, których rocznie jest kilkadziesiąt tysięcy. Zawierać on może nie tylko trujący tlenek węgla, ale szereg innych gazów takich jak: siarkowodór, chlorowodór lub cyjanowodór (kwas pruski), które powstają w wyniku spalania niektórych tworzyw sztucznych. Gorące powietrze powstające w czasie pożaru może ponadto uszkodzić elementy nośne budynku, zwłaszcza w budynkach, które mają metalowy szkielet. Uszkodzenie konstrukcji nośnej budynku skutkować może nawet koniecznością jego rozbiórki.144956286632098700

Jak pozbyć się dymu?

Jeśli dojdzie do pożaru w budynku, to najlepiej będzie jak najszybciej usunąć z pomieszczeń dym i gorące powietrze. Należy jednak unikać otwierania okien w palących się pomieszczeniach gdyż to tylko nasili pożar. Łatwe odprowadzanie dymu i rozgrzanego powietrza umożliwiają umieszczone w dachu klapy dymowe. Ich odpowiedni projekt i wykonanie umożliwią efektywne poradzenie sobie z uciążliwymi produktami spalania. Ich dobór uwarunkowany jest rodzajem i przeznaczeniem chronionego obiektu jak i możliwymi wymiarami samych klap. Szeroki wybór klap dymowych oferuje firma Ermont z Poznania.

Klapy dymowe mogą być zarówno wolnostojące jak i montowane w pasmach świetlnych. Konstrukcja klap oferowanych przez firmę Ermont oparta jest na szkielecie w formie aluminiowej łukowatej ramy do której przypięta jest powłoka z poliwęglanu. Rama ta jest połączona z podstawą stalowymi zawiasami. Podobną konstrukcję mają klapy dymowe montowane w pasmach świetlnych, przy czym ich kształt jest dostosowywany do pasma świetlnego lub jego połaci. Wielkości klap wolnostojących są z reguły dowolne i zależne od potrzeb wynikających z czynnej powierzchni oddymiania.

Automatyczne otwieranie klap

Ważnym elementem konstrukcji klap dymowych są mechanizmy używane do ich otwierania w razie wypadku. Rozwiązania oferowane przez firmę Ermont wykorzystują zarówno napędy elektryczne klap dymowych jak i układy ze sterowaniem pneumatycznym. Te pierwsze zalecane są do instalacji i w różnych budynkach użyteczności publicznej oraz na klatkach schodowych wielokondygnacyjnych budynków mieszkalnych. Siłowniki elektryczne zębatkowe są wykorzystywane są zarówno do oddymiania jak i do przewietrzania pomieszczeń. Oddymianie jest sterowane automatycznie przez centralę podłączoną do czujników dymu, ręcznych przycisków oddymiania lub centrali SAP. Sterowanie wentylacją odbywa się ręcznie, jednak możliwe jest połączenie sterownika do centrali pogodowej, która zapewni zamknięcie klap w czasie złych warunków pogodowych. Wadą siłowników elektrycznych jest ich ograniczone stosowanie.

Alternatywą dla siłowników elektrycznych są mechanizmy pneumatyczne z układem skalibrowanego na konkretną temperaturę termowyzwalacza lub sprężynę gazową z bezpiecznikiem termicznym. Rozwiązania takie polecane są przede wszystkim do obiektów wielkopowierzchniowych takich jak hale produkcyjne i magazynowe czy obiekty handlowe lub wystawiennicze. Mechanizmy pneumatyczne oferowane przez firmę Ermont wykorzystują zasilanie z naboi ze sprężonym dwutlenkiem węgla, które jest wyzwalane ręcznie, przez skrzynkę sterowniczą lub przez termowyzwalacz. Skrzynki sterownicze umożliwiają zdalne otworzenie lub zamknięcie jednej lub wielu klap dymowych z użyciem sprężonego dwutlenku węgla. Moduły elektryczne, które mogą być użyte do zdalnego wyzwolenia przebijaków naboi CO2 działać mogą w dwóch rodzajach. Jedne działają „na impuls” elektryczny, drugie zaś reagują „na przerwę” czyli na zanik napięcia w układzie. Dodatkowe siłowniki elektryczne umożliwiają otwieranie klap w celu wentylacji pomieszczeń.

W finale nie istotne jest, które z powyższych rozwiązań oddymiania pomieszczeń zostało użyte, gdyż w każdym przypadku podnosi ono bezpieczeństwo budynku. Instalacja klap dymowych może uratować życie i zdrowie osób znajdujących się wewnątrz kiedy wybuchnie pożar.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *