Menu Zamknij

Zmiana kierownika budowy w jej trakcie

Kierownik budowy to osoba odpowiedzialna za przebieg prac budowlanych, której zatrudnienie jest obowiązkowe także w przypadku domów jednorodzinnych. Najlepiej, gdy nad wszystkimi robotami, od początku do końca ich trwania czuwa ta sama osoba. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy zmiana na tym stanowisku jest konieczna. Prawo zezwala na dokonanie takiej zmiany.

Według zapisów prawnych nad budową domu piecze może trzymać jedna osoba – od początku do końca, może to być jednak również kilka osób, które przejmują po sobie kolejno obowiązki. Jedyną trudnością wynikającą z wprowadzenia zmian w osobie kierownika jest konieczność przeprowadzenia niezbędnych formalności.

Kiedy należy zmienić kierownika budowy?

Inwestor dokonuje zmiany kierownika prac budowlanych zazwyczaj w dwóch przypadkach. Pierwszym z nich jest chęć zatrudnienia do każdego etapu budowy innego kierownika, wyspecjalizowanego w konkretnym rodzaju prac. Może być tak, że wolimy, by roboty związane z fundamentami nadzorował ktoś inny, a zamknięcia budowy dokonała inna osoba. Innym przypadkiem, kiedy niezbędna staje się zmiana kierownika jest sytuacja, w której obecny kierownik nie wykonuje należycie swoich obowiązków. W takich okolicznościach zatrudnienie nowej osoby jest konieczne do ukończenia budowy w terminie i zgodnie z wytycznymi narzuconymi przez projekt architekta i przepisy.

Projekt domu

Jak dokonać zmiany kierownika budowy?

Formalności związane z przejęciem obowiązków rozpoczynają się od podpisania przez nowego kierownika oświadczenia o takim przejęciu. Taki dokument dołącza się do zawiadomienia, które jest przekazywane inspektoratowi nadzoru budowlanego, jeśli budowa jeszcze się nie rozpoczęła. W przypadku, gdy budowa już trwa i kierownik zmienia się w trakcie prac, nie trzeba zawiadamiać o tym fakcie inspektoratu, ale do dokumentacji budowy koniecznie dołączyć oświadczenie o przejęciu podpisane przez nowego kierownika. Do oświadczenia o przejęciu obowiązków koniecznie należy dołączyć kopię uprawnień budowlanych. Niezbędne będzie też zaświadczenie izby samorządu zawodowego, do której należy nowy kierownik.

Dokumenty

Co powinno zawierać oświadczenie o przejęciu obowiązków?

Na pewno datę tego przejęcia, gdyż od tego dnia na nowym kierowniku będzie spoczywała odpowiedzialność za przebieg prac budowlanych. Nowy kierownik będzie mógł pełnić swoje obowiązki od momentu protokolarnego przejęcia budowy od inwestora oraz odpowiedniego zabezpieczenia terenu (zabezpieczenie powinno objąć teren budowy oraz wszelkie znajdujące się na nim maszyny i obiekty).

Ostatnim etapem formalności niezbędnych do zmiany kierownika budowy jest wskazanie tego faktu w dzienniku budowy. To właśnie to jest moment formalnego i oficjalnego przejęcia obowiązków. W dzienniku budowy należy wskazać stan zaawansowania robót w momencie przejęcia oraz informacje dotyczące zabezpieczenia terenu. Pod takimi zapisami w dzienniku podpisać powinien się nowy kierownik oraz inwestor.

Budowa domu

Powiązane Wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *