Menu Zamknij

Sprawdź, co to jest przedmiar robót

Rozpoczęcie tematu, jakim jest wybór i realizacja projektu domu wiąże się dla inwestorów z otwarciem worka z nowymi określeniami, z którymi większość z nas nie miała wcześniej do czynienia. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ślepy kosztorys, kosztorys inwestorski czy w końcu przedmiar robót. Aby sprawnie poruszać się w nowych zagadnieniach, warto zapaoznać się ze znaczeniem tych określeń. W dzisiejszym artykule skupimy się na przybliżeniu terminu „przedmiar robót”.

Czym jest przedmiar robót?

Przedmiar robót to dokument, który jest niezbędny, gdy realizowane są projekty domów lub inne obiekty budowlane. Służy on do precyzyjnego określenia zakresu wykonywanych robót oraz ilości materiałów i sprzętu potrzebnych do realizacji danego przedsięwzięcia budowlanego. Jest on niezbędny, ponieważ stanowi podstawę do wyceny całego zamówienia lub może posłużyć do negocjacji ceny z wykonawcą.

Przedmiar robót składa się z dwóch części — opisu niezbędnych prac oraz wykazu robót. Opis prac zawiera szczegółowy opis wszystkich prac, jakie będą wykonywane wraz z informacjami dotyczącymi sposobu ich wykonania. Natomiast wykaz robót zawiera dokładne ilości poszczególnych elementów, materiałów i sprzętu oraz ilość czasu jakie będą potrzebne do wykonania prac.

Co powinien obejmować przedmiar robót?

Przygotowanie przedmiaru robót wymaga dokładnej analizy projektu oraz wiedzy z zakresu realizacji budowy domu lub innego obiektu budowlanego. Powinien uwzględniać wszystkie szczegóły dotyczące wykonywanych robót. Ważne jest, aby opis prac był jak najbardziej szczegółowy i precyzyjny, tak aby uniknąć nieporozumień i niejasności dotyczących zakresu prac. Warto również pamiętać o uwzględnieniu wszystkich materiałów i elementów, które będą potrzebne do wykonania robót.

Z dobrze wykonanego przedmiaru otrzymamy informacje dotyczące czasu realizacji poszczególnych prac lub całego projektu. Przedmiar może również zawierać szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu wykonania poszczególnych robót oraz bezpieczeństwa pracy.

Zazwyczaj zawiera:

  • numer pozycji przedmiaru,
  • kod pozycji przedmiaru,
  • numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej wymagania dla konkretnej pozycji przedmiaru,
  • nazwę i opis pozycji przedmiaru, a także obliczenia ilości jednostek miary dla podanej pozycji przedmiarowej,
  • jednostkę miary, w jakiej określana jest konkretna pozycja przedmiaru,
  • ilość jednostek miary dla poszczególnej jednostki przedmiaru.

Kto wykonuje przedmiar robót?

Obecne prawo nie wymaga specjalnych uprawnień do pełnienia funkcji kosztorysanta. Każda osoba może spróbować wykonać przedmiar robót osobiście. Ponieważ jednak – jak wspomnieliśmy wcześniej – przygotowanie przedmiaru musi poprzedzać dokładna analiza projektu budowlanego, ważne jest, aby osoba wykonująca przedmiar robót posiadała odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie w tej dziedzinie.

Czy wykonanie przedmiaru robót jest konieczne przy realizacji projektu domu jednorodzinnego?

W przypadku budowy domu jednorodzinnego wykonanie przedmiaru robót nie jest obowiązkowe, ale jest to dobry sposób na uzyskanie dokładnej informacji o kosztach budowy oraz umożliwia lepsze zaplanowanie finansów. Zaleca się, aby wykonać przedmiar robót przed rozpoczęciem prac budowlanych, ponieważ umożliwi to lepsze zaplanowanie prac i uniknięcie niepotrzebnych kosztów.

Zdjęcie: Projekt M245 – Trafna decyzja (etap II) z kolekcji Muratora, arch. Ewa Dziewiątkowska

Tekst sponsorowany: MURATOR – nowoczesne projekty domów – projekty.muratordom.pl

Powiązane Wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *