Menu Zamknij

Kiedy potrzebny jest dziennik budowy?

Budowa domu nie może ruszyć, jeśli nie została zaopatrzona w dziennik budowy. Jest to bardzo ważny dokument urzędowy, w którym należy rejestrować przebieg robót budowlanych.

Kiedy potrzebny jest dziennik budowy?

Obowiązkiem każdego inwestora rozpoczynającego budowę domu jest uzyskanie dziennika budowy. Dokument ten będzie spełniał wymogi formalne tylko wówczas, gdy zostanie zarejestrowany i opieczętowany przez właściwy organ. Uzyska wówczas status dokumentu urzędowego, czyli posiadającego rangę silnego środka dowodowego. Zachowanie tej rangi jest możliwe jednak wyłącznie w sytuacji, gdy dziennik będzie prowadzony zgodnie z przepisami.

Na stronie tytułowej dziennika powinny znaleźć się m. in. informacje na temat adresu, rodzaju budowy oraz jej inwestora. Zanim ruszą prace, w zeszycie trzeba wpisać osoby odpowiedzialne za kierownictwo, nadzór i kontrolę techniczną robót. Dokument ten powinien stale znajdować się na terenie budowy i być przechowywany w sposób bezpieczny, chroniący go przed zniszczeniem i zagubieniem. Zgodnie z prawem budowlanym ten, kto rozpoczął prace budowlane bez wymaganego dziennika, może zostać ukarany mandatem w wysokości od 50 do 500 zł. Podobnymi konsekwencjami skutkuje jego zagubienie lub zniszczenie.

Osobą odpowiedzialną za odpowiednie dokumentowanie realizacji prac jest kierownik budowy. Za brak dokumentu lub prowadzenie go w sposób nieprawidłowy odpowiada on przed odpowiednią izbą samorządu zawodowego. Kierownik budowy powinien dokonywać wpisów dotyczących przebiegu robót oraz wszystkich zdarzeń mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonania budowy. Wpisów w dzienniku mogą dokonywać także inne osoby do tego uprawnione; inspektor nadzoru inwestorskiego, architekt czy też inspektor nadzoru budowlanego. Oryginał dziennika jest jednym z dokumentów, które inwestor ma obowiązek złożyć wraz z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomieniem o zakończeniu budowy. Jest niezbędny do odbioru domu i nadania mu numeru administracyjnego.

Powiązane Wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *