Menu Zamknij

Dziennik budowy – co to?

Dziennik budowy jest bardzo ważnym dokumentem urzędowych, w którym rejestruje się przebieg robót budowlanych. Jego zgubienie lub zniszczenie skutkuje poważnymi konsekwencjami, np. karą grzywny. To również dokument niezbędny do odbioru domu oraz nadania mu numeru administracyjnego. Co jeszcze musisz o nim wiedzieć? Odpowiadamy w artykule!

Dziennik budowy – po co jest potrzebny?

Kto powinien uzyskać dziennik budowy?

Inwestor odpowiada za uzyskanie dziennika budowy. Wniosek o jego wydanie należy złożyć w starostwie powiatowym lub w urzędzie miasta na prawach powiatu. Dokument jest zgodny z prawem budowlanym tylko wtedy, gdy zarejestruje go i opieczętuje właściwy organ. Objętość dziennika, która ma bezpośredni wpływ na jego cenę, jest uzależniona od wielkości inwestycji. Dla budowy zwykłego domu jednorodzinnego powinien wystarczyć taki, który ma kilkanaście stron.

Uwaga! Dziennik budowy ma status dokumentu urzędowego. Oznacza to przyznanie mu rangi silnego środka dowodowego, większość przepisów proceduralnych wiąże się z dokumentami urzędowymi. Dlatego tak ważne jest, by był prowadzony zgodnie z zasadami.

Jak wygląda dziennik budowy? Gdzie powinien się znajdować?

Dziennik budowy to zeszyt formatu A4, którego wygląd ściśle określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2012 roku. Jego strony są ponumerowane, co ma ułatwić chronologiczne prowadzenie zapisów i tym samym utrudnić zdekompletowanie czy zafałszowanie przebiegu budowy. Ponadto strony są podwójne: każda z nich ma swoją kopię!

Na stronie tytułowej powinny znaleźć się takie informacje, jak: kim jest inwestor, adres oraz rodzaj budowy. Przed rozpoczęciem inwestycji w zeszycie wpisuje się też osoby, które będą odpowiedzialne za kierownictwo, nadzór oraz kontrolę techniczną robót budowlanych.

Gdzie powinien znajdować się dziennik budowy? Na jej terenie. Co więcej, powinien być dostępny dla osób upoważnionych – by wykonywać w nim wpisy. Należy go jednocześnie przechowywać tak, by był zabezpieczony przez zniszczeniem i zagubieniem.

Kto powinien wypełniać dziennik budowy?

Dokumentowanie realizacji budowy w dzienniku należy do obowiązków kierownika budowy. Powinien w nim rejestrować przebieg robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonania budowy. Zapisów w dzienniku budowy, oprócz kierownika budowy, może dokonywać także inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, osoby wykonujące czynności geodezyjne, pracownicy organów uprawionych do kontroli oraz inwestor.

Wpisy tych osób powinny mieścić się w granicach ich obowiązków! Architekt może zażądać przerwania budowy, gdy stwierdzi niezgodność robót z obiektem. Musi wiązać się to z odpowiednim wpisem w dzienniku. Z kolei inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawać kierownikowi budowy zalecenia, które również muszą znaleźć odpowiednie miejsce w dzienniku.

Jaka jest kara za brak dziennika budowy?

Prawo budowlane przewiduje, że osoba, która rozpoczęła budowę bez dziennika, może zostać ukarana mandatem do 500 zł. Brak dokumentu (lub prowadzenie go w niewłaściwy sposób) naraża kierownika budowy na dodatkową odpowiedzialność przed izbą samorządu zawodowego. Podobnie jest w sytuacji, gdy kierownik budowy bezprawnie zabierze ze sobą dziennik i nie zechce go oddać.

Choć sytuacja może brzmieć niedorzecznie, takie rzeczy naprawdę się zdarzają! Kiedy? Głównie w momentach konfliktowych, np. gdy kierownik odchodzi z budowy lub zostanie z niej zwolniony. Należy pamiętać, że sprawę można zgłosić na policję, dziennik budowy zdecydowanie do kierownika nie należy i nie może sobie go zatrzymać.

Oryginał dziennika to jeden z dokumentów, który inwestor zobowiązany jest złożyć razem z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomieniem o zakończeniu budowy.

Powiązane Wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *