Menu Zamknij

Ekonomia w ekologii – przydomowa oczyszczalnia roślinna

Jeśli posiadasz nieskanalizowaną działkę, to zapewne poszukujesz najlepszego sposobu odprowadzania ścieków. Możesz również być w trudniejszej sytuacji – tj. mieć posesję na terenie, na którego obszarze budowa kanalizacji nie jest zgodna z prawem ze względu na próby chronienia otaczającej go przyrody, lub na którym uzyskanie pozwolenia na budowę wiąże się z ogromnym nakładem papierkowej roboty. Nie martw się – budowa sieci kanalizacyjnej na wiejskich terenach, cechujących się rozproszoną zabudową oraz na działkach podmiejskich wcale nie jest najlepszym rozwiązaniem. Po pierwsze, wiąże się z wysokimi kosztami dla gminy, po drugie wcale nie jest ono tak ekologiczne jakby się mogło wydawać – ścieki odprowadzane do zbiorowych oczyszczalni nie zasilą po ich filtracji wód gruntowych. Warto zatem pomyśleć o alternatywnych metodach, do jakich zalicza się właśnie przydomowa oczyszczalnia roślinna.

Proste w budowie!
W przeciwieństwie do oczyszczalni z drenażem, które zajmują na naszej działce dużo miejsca i mają bardzo specyficzne wymagania gruntowe, oczyszczalnie roślinne są proste i funkcjonalne konstrukcyjnie. Owszem, również zajmują sporo miejsca, jednak odpowiednio zaaranżowane będą stanowić ozdobę naszej działki. Mają one również przewagę nad oczyszczalniami wykorzystującymi działanie osadu czynnego – organizmy odpowiedzialne za proces filtracji mogą w nieodpowiednich dla nich warunkach obumrzeć, co gwałtownie pogorszy jakość oczyszczania. Proponowane przez nas rozwiązanie opiera się na naturalnych procesach zachodzących w przyrodzie, co daje gwarancję samodzielnego ich funkcjonowania bez naszej interwencji. Przy rozproszonej zabudowie, można zdecydować się na wybudowanie kilku oczyszczalni w obrębie jednej działki, tak aby jak najlepiej pasowały do niej kompozycyjnie.

Budowa przydomowej oczyszczalni
Źródło: Samatrix

Oczyszczalnia ścieków z filtrem gruntowo-korzeniowym
Zbudowany z uzdatnionej gleby rodzimej, porośniętej roślinnością charakterystyczną dla terenów podmokłych, filtr gruntowo-korzeniowy opiera się na roli mikroorganizmów w procesie oczyszczania (rośliny bowiem odpowiadają za 10-15% procesu). Te organizmy w przeciwieństwie do tych z oczyszczalni osadowych występują naturalnie w stworzonych dla filtru warunkach, zatem nie trzeba troszczyć się o zapewnianie im dodatkowej ochrony. Jeśli wody mają trafić do zbiornika trzeciej klasy czystości, wystarczy nam filtr o powierzchni 5m2 na osobę. Jeśli chcemy zwiększyć jakość wody do pierwszej klasy czystości, filtr należy zwiększyć do 10m2/osobę. Działanie filtra opiera się na korzeniach, które dotleniają glebę w jej głębszych warstwach, zapobiegając reakcjom beztlenowym, takim jak rozpad związków fosforu i azotu.

Mechanizm filtrowania przydomowej oczyszczalni
Źródło: Victor marine Ltd

Oczyszczalnia z użyciem filtroreaktora.
Cechuje ją szybszy niż przy metodzie opisanej powyżej przepływ ścieków, które przetłaczane są przez podroślinne kanały cyrkulacyjne. Właściwa oczyszczalnia zajmie około 9 m2 powierzchni, jednak w jej planach należy ponadto uwzględnić miejsce na osadnik wstępny, w którym znajdować będzie się pompa zatapialna napędzająca cały proces przepływu. Po przejściu przez proces oczyszczenia filtroreaktywnego, ścieki mogą zasilać stawy oraz wody gruntowe, do których będą kaskadowo spływać. Dodatkową zaletą tej metody jest brak gromadzącego się osadu, który trzeba by było usuwać – dzięki jego braku nie musimy martwić się o zamarzanie ściekających substancji nawet w temperaturach poniżej zera. Efekt oczyszczania może nieznacznie się różnić w zależności od dopływu ścieków.

Wizualizacja mechanizmu działania przydomowej oczyszczalni
Źródło: Gmina Dobre

Zwróć uwagę na…
Odpowiednie zabezpieczanie instalacji zimą! O ile na działkach użytkowanych cały rok (gdzie mamy do czynienia ze stałym dopływem ścieków) ryzyko zamarznięcia jest znikome, o tyle na tych pozostawionych na mroźne miesiące bez opieki może się to niestety zdarzyć. W tym celu do zwiększenia ilości ścieków należy wykonać serię pompowań bezpośrednio przed oczyszczalnią. Warto również poświęcić czas na znalezienie dobrego fachowca i zlecić mu dokonanie instalacji – jeśli zostanie on o fakcie zmniejszonego przepływu zimą poinformowany, to zaproponuje takie rozwiązania konstrukcyjne, które zminimalizuje ryzyko. Dzięki temu przez cały rok będzie można spokojnie cieszyć się z działania efektywnej, ekologicznej i innowacyjnej technologii jaką jest oczyszczalnia roślinna.

Powiązane Wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *