Menu Zamknij

Azbest – nadal obecny i niebezpieczny

Przejeżdżając przez polskie miejscowości, na wielu dachach wciąż można dostrzec azbest. Zakaz produkcji i sprzedaży tego rodzaju produktów został wprowadzony w 1997 roku, jednak ten materiał budowlany, tak bardzo popularny w latach 70., znika z naszego otoczenia powoli.

Azbest – nadal obecny i niebezpieczny
Źródło: Gmina Braniewo

Wiele osób nie zdaje sobie nawet sprawy z zagrożeń związanych z użytkowaniem obiektów pokrytych azbestem (inaczej zwanym eternitem). Włókna azbestowe są szkodliwe dla człowieka i powodują choroby układu oddechowego. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia są uszkodzone płyty, z których sypie się rakotwórczy pył. Jednak zagrożenie stanowią także te nienaruszone elementy, bowiem włókna azbestu odsłaniają się i uwalniają do środowiska również pod wpływem erozji spowodowanej przez deszcz. Im bardziej zniszczony dach, tym więcej szkodliwych substancji się z niego ulatnia. Gminy, starostwa i powiaty zostały zobowiązane do sporządzenia inwentaryzacji budynków, w których dostrzec można elementy z azbestu. Do spisu powinna zostać dołączona ocena ich stanu technicznego. W przypadku, gdy pojawią się uszkodzenia, właściciel powinien takie elementy usunąć w pierwszej kolejności.

Zgodnie z obowiązującym prawem wyroby z azbestu mogą być wykorzystywane w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi do końca 2032 roku. Demontażu eternitowych elementów nie można jednak wykonywać we własnym zakresie. Do tego celu należy zatrudnić profesjonalną firmę, posiadająca m. in. odpowiednią odzież ochronną, którą będzie można zutylizować razem z materiałem rozbiórkowym. Fachowcy powinni postępować dokładnie według określonych reguł, przed przystąpieniem do prac odpowiednio zabezpieczając teren, a do wykonania zadania używając sprzętu ręcznego lub wolnoobrotowego. Usuwając eternit, do minimum należy ograniczyć możliwość uszkodzenia tego rodzaju materiałów. Aby płyty nie pyliły, najlepiej aby ich powierzchnie były wilgotne. Nie należy ich przy tym rzucać na ziemię z dużej wysokości, ponieważ to także może spowodować pylenie. Azbest jest utylizowany na specjalnych składowiskach, nie wolno go wywozić na dowolne wysypisko.

Powiązane Wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *