Menu Zamknij

Materiały budowlane zgodne z unijnymi normami

Z początkiem lipca 2013 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące materiałów budowlanych. Od tej pory produkty dostępne w sprzedaży muszą posiadać oznakowanie CE oraz deklarację właściwości użytkowych.

Materiały budowlane zgodne z unijnymi normami
Źródło: Komisja Europejska

Wcześniej materiały budowlane były zaopatrzone jedynie w deklarację zgodności z przepisami unijnymi. Obecnie muszą posiadać znaczek CE – charakterystyczny identyfikator, zamieszczany na wszystkich produktach, nie tylko na materiałach budowlanych. Od 1 lipca 2013 roku te ostatnie produkty muszą również być wyposażone w deklarację zgodności, zawierającą opis cech wyrobu oraz zasady jego stosowania. Oznacza to, że każdy producent, który zechce swoje wyroby dopuścić do sprzedaży, powinien zadbać o przeprowadzenie odpowiednich badań potwierdzających właściwości konkretnych materiałów. Na deklaracji właściwości użytkowych w imieniu producenta, importera lub dystrybutora, musi podpisać się, z podaniem stanowiska, konkretny pracownik. Firmy, które posiadają już na swoje wyroby oznakowanie CE, powinny jedynie przygotować nową dokumentację. W związku z nowymi przepisami ulegnie zwiększeniu odpowiedzialność producentów i dystrybutorów, których zadaniem będzie dbanie o odpowiednie oznakowanie towarów. Beneficjentami tych zmian będą klienci, którzy w efekcie powinni otrzymać towary odpowiednio przebadane, bezpieczne i właściwie oznakowane. Nowe regulacje mają na celu przeciwstawienie się napływowi na europejskie rynki produktów niskiej jakości, wyprodukowanych poza granicami Unii Europejskiej.

Materiały budowlane zgodne z unijnymi normami

Słaba jakość materiałów budowlanych dostępnych na polskim rynku stanowi problem, który od lat jest zauważany i poruszany podczas wielu badań i kontroli. O jego skali świadczą inicjatywy podejmowane przez producentów popularnych produktów, takich jak cement, okna czy styropian. Starają się oni między innymi edukować konsumentów w zakresie wytycznych, którymi należy kierować się, kupując materiały budowlane, by nie trafić na wyroby bardzo niskiej jakości.

Powiązane Wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *