Menu Zamknij

Materiały budowlane zgodne z unijnymi normami

Z początkiem lipca 2013 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące materiałów budowlanych. Od tej pory produkty dostępne w sprzedaży muszą posiadać oznakowanie CE oraz deklarację właściwości użytkowych.

Materiały budowlane zgodne z unijnymi normami
Źródło: Komisja Europejska

Wcześniej materiały budowlane były zaopatrzone jedynie w deklarację zgodności z przepisami unijnymi. Obecnie muszą posiadać znaczek CE – charakterystyczny identyfikator, zamieszczany na wszystkich produktach, nie tylko na materiałach budowlanych. Od 1 lipca 2013 roku te ostatnie produkty muszą również być wyposażone w deklarację zgodności, zawierającą opis cech wyrobu oraz zasady jego stosowania. Oznacza to, że każdy producent, który zechce swoje wyroby dopuścić do sprzedaży, powinien zadbać o przeprowadzenie odpowiednich badań potwierdzających właściwości konkretnych materiałów. Na deklaracji właściwości użytkowych w imieniu producenta, importera lub dystrybutora, musi podpisać się, z podaniem stanowiska, konkretny pracownik. Firmy, które posiadają już na swoje wyroby oznakowanie CE, powinny jedynie przygotować nową dokumentację. W związku z nowymi przepisami ulegnie zwiększeniu odpowiedzialność producentów i dystrybutorów, których zadaniem będzie dbanie o odpowiednie oznakowanie towarów. Beneficjentami tych zmian będą klienci, którzy w efekcie powinni otrzymać towary odpowiednio przebadane, bezpieczne i właściwie oznakowane. Nowe regulacje mają na celu przeciwstawienie się napływowi na europejskie rynki produktów niskiej jakości, wyprodukowanych poza granicami Unii Europejskiej.

Materiały budowlane zgodne z unijnymi normami

Słaba jakość materiałów budowlanych dostępnych na polskim rynku stanowi problem, który od lat jest zauważany i poruszany podczas wielu badań i kontroli. O jego skali świadczą inicjatywy podejmowane przez producentów popularnych produktów, takich jak cement, okna czy styropian. Starają się oni między innymi edukować konsumentów w zakresie wytycznych, którymi należy kierować się, kupując materiały budowlane, by nie trafić na wyroby bardzo niskiej jakości.

Powiązane Wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *