Menu Zamknij

Zmiany w prawie budowlanym

Wszystko wskazuje na to, że w niedalekiej przyszłości zostaną uproszczone procedury budowlane. To dobra wiadomość dla części inwestorów planujących budowę domów jednorodzinnych; nie będę już musieli występować między innymi o pozwolenie na budowę.

Zmiany w prawie budowlanym

Zgodnie z planowanymi zmianami zostanie zlikwidowany wymóg uzyskiwania pozwolenia na budowę części domów jednorodzinnych. Tym samym skróceniu ulegnie czas przeznaczony na niezbędne procedury. Aby rozpocząć budowę domu, wystarczające okaże się zgłoszenie budowy wraz z projektem budowlanym. Jeżeli w ciągu 30 dni organ nie wniesie sprzeciwu wobec zgłoszenia – będzie można ruszać z pracami. Przy czym główną podstawą sprzeciwu wobec inwestycji będzie jej niezgodność z wytycznymi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. Ponadto został wyznaczony termin 14 dni na wezwanie inwestora do uzupełnienia braków formalnych we wniosku o pozwolenie na budowę lub do uzupełnienia zgłoszenia budowlanego. Obecnie nie ma obowiązującego terminu na skierowanie takiego wezwania.

Uproszczeniu mają ulec także formalności związane z projektem budowlanym. Po wprowadzeniu proponowanych zmian nie będzie trzeba dołączać do niego oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu m. in. do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych czy elektroenergetycznych. Nie będą także potrzebne oświadczenia zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną (wymagania takie pozostaną aktualne w przypadku dróg krajowych i wojewódzkich).

Wśród proponowanych zmian ma znaleźć się także zniesienie obowiązku zgłoszenia planowanego terminu rozpoczęcia robót budowlanych. W przypadku inwestycji wymagających pozwolenia na budowę nie będzie konieczności zawiadomienia nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót, po którym następuje 7-dniowy okres oczekiwania na nabycie uprawnień do rozpoczęcia budowy.

Z kolei obecnie wydawane pozwolenia na użytkowanie wobec większej liczby obiektów mają zostać zastąpione przez zawiadomienie o zakończeniu budowy. Pozwolenie na użytkowanie będzie dotyczyć ograniczonej liczby obiektów, a czas oczekiwania na uzyskanie milczącej zgody na eksploatację zostanie skrócony z 21 do 14 dni.

Powiązane Wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *