Menu Zamknij

Budowa domu na działce rolnej

Grunty rolne są tańsze od działek budowlanych, nic więc dziwnego, że budzą zainteresowanie inwestorów. Jedni mają nadzieję, że za jakiś czas odsprzedadzą ziemię z zyskiem, inni na wybranym terenie zamierzają wybudować dom dla swojej rodziny.

Budowa domu na działce rolnej

Obecnie ziemię rolną  może kupić każdy, nie tylko rolnik. Prawo pierwokupu przysługuje jednak dotychczasowemu dzierżawcy lub Agencji Nieruchomości Rolnych. Jeśli uprawnione podmioty nie skorzystają z tej możliwości, to wówczas nasza transakcja dojdzie do skutku. Problemy mogą zacząć się później, ponieważ nie posiadając statusu rolnika dużo trudniej jest otrzymać pozwolenie na budowę domu. Najpierw więc, jeszcze zanim kupimy ziemię, należy upewnić się jakie jest jej przeznaczenie. Stosowne informacje znajdziemy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a jeśli w danej gminie nie uchwalono planu, to trzeba wystąpić z wnioskiem o decyzję o warunkach zabudowy (w przypadku, gdy terenu nie obejmuje plan miejscowy, a grunty należą do IV-VI kategorii użytków rolnych, to zmienić przeznaczenie ziemi można właśnie poprzez ustalenie warunków zabudowy). Jeśli działka nie spełnia wytycznych określonych w planie (na przykład związanych z wielkością minimalnej powierzchni), to nawet rolnik nie będzie mógł na niej wybudować domu. Z kolei, aby uzyskać decyzję o warunkach zabudowy, musi zostać spełnionych kilka warunków. Nie zawsze jest to możliwe, a bez decyzji dom również nie będzie mógł powstać.

Co zatem mogą zrobić inwestorzy, którzy nie mają szans na to, aby zostać uznanymi za rolników, a zależy im na budowie domu na gruncie rolnym? Pozostają im dwie drogi do realizacji tego celu. Pierwsza polega na zakupie tzw. siedliska, czyli ziemi wraz z istniejącymi już budynkami, które wchodzą w skład gospodarstwa rolnego. Wówczas budowa domu będzie możliwa. Druga opcja polega na przekształceniu działki rolnej w budowlaną. Inwestorzy często na tę drogę liczą najbardziej, nie do końca zdając sobie sprawę ilu formalności będą musieli dopełnić, aby osiągnąć ten cel. Jeśli przeznaczenie terenu na działalność rolniczą zostało zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, to będzie trzeba wystąpić z wnioskiem o zmianę przeznaczenia gruntu z rolnego na budowlany. Zmiana może zostać dokonana uchwałą rady gminy. Tyle tylko, że radę nie obowiązują żadne ograniczenia czasowe w tym zakresie. Nad podjęciem decyzji może zastanawiać się nawet kilka lat. A na dodatek, jeśli ziemia należy do kategorii gruntów wyższej klasy (I-III), to do uzyskania zmiany jej przeznaczenia potrzebna będzie zgoda ministra rolnictwa.

Na tym jednak nie koniec. Do zrealizowania pozostaje jeszcze drugi etap procedury odrolnienia – wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Nie dotyczy on jedynie ziem klas IV-VI złożonych z gleb pochodzenia organicznego. Właściciele pozostałych gruntów muszą wystąpić ze stosownym wnioskiem do starosty.

A zatem kupując działkę rolną, należy liczyć się z tym, że jej odrolnienie nie będzie prostą sprawą. Może zdarzyć się, że zanim dopniemy celu minie ładnych kilka lat. Nie jest to więc dobra opcja dla inwestorów, którym zależy na czasie i którzy chcieliby jak najszybciej zamieszkać we własnym domu.

Powiązane Wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *