Menu Zamknij

Instalacje z dopłatą

Zainteresowanie montażem urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii rośnie, nadal jednak dzieje się to bardzo powoli. Nowe programy dofinansowania mają przyspieszyć to tempo i przyczynić się do podniesienia opłacalności proekologicznych inwestycji.

Gdyby okres, w którym następuje zwrot wydatków poniesionych na zakup i montaż instalacji był krótszy, to niewątpliwie grono zainteresowanych ich montażem szybciej uległoby zwiększeniu. Tymczasem ocenia się, że aktualnie na zwrot kosztów zakupu instalacji fotowoltaicznej trzeba czekać 20 lat. To trochę za długo, 20 lat oczekiwania może zniechęcić potencjalnych zainteresowanych. Uruchamiane są więc programy dofinansowania, które mają podnieść opłacalność tego rodzaju inwestycji i tym samym przyczynić się do ich upowszechnienia.

Jedną z takich możliwości oferuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach programu Prosument można otrzymać dofinansowanie na zakup i montaż instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej oraz ciepła i energii elektrycznej (w ramach jednej wspólnej lub dwóch osobnych instalacji, przy czym w ramach programu nie będą dofinansowywane inwestycje polegające wyłącznie na zakupie instalacji źródeł ciepła). Oferta dotyczy zarówno budynków jedno-, jak i wielorodzinnych. Prosument ma funkcjonować w latach 2014-2020, a jego budżet wynosi 800 mln zł. Założenia programu są ambitne, przewiduje się bowiem, że Prosument przyczyni się do corocznego ograniczenia emisji CO2 w wysokości 215 000 Mg oraz do rocznej produkcji energii z odnawialnych źródeł w wysokości 470 000 MWh.

Instalacje z dopłatą

Jakiego rodzaju instalacje zostaną objęte dofinansowaniem? Pompy ciepła, źródła ciepła opalane biomasą i kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt, a także systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe i układy mikrokogeneracyjne (m.in. mikrobiogazownie) o mocy elektrycznej do 40 kWe. O dotację mogą ubiegać się wyłącznie inwestorzy, którzy posiadają zdolność kredytową. Warto się pospieszyć ze złożeniem wniosku, gdyż obecnie dotacja wynosi 20% (dla źródeł ciepła opalanych biomasą, pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych) lub 40% dofinansowania (dla źródeł energii). Po 2015 roku wartości te jednak zmienią się i będą wynosić odpowiednio 15% i 30%. Dofinansowanie może przybrać formę taniego kredytu bankowego lub pożyczki wraz z bezzwrotną dotacją z funduszu wojewódzkiego. Oprocentowanie kredytu wynosi 1% rocznie. Pożyczka razem z dotacją mogą łącznie wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji, przy czym maksymalną wysokość kosztów kwalifikowanych określono w zależności od rodzaju instalacji oraz beneficjenta. Maksymalny czas spłaty kredytu to 15 lat. Na stronie internetowej NFOŚiGW można sprawdzić, które banki, fundusze wojewódzkie i gminy biorą już udział w programie.

Powiązane Wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *