Menu Zamknij

Ogrzewanie w inteligentnym domu

Pojęcie „inteligentnego mieszkania” zostało wprowadzone w Niemczech w 2003 r. przez dr Reinharda Hund’a, kierownika inicjatywy „Intelligentes Wohnen”. Warunkiem koniecznym uznania domu za „inteligentny” jest istnienie w nim jednolitego systemu zarządzania – BMS (Building Management System). Zadaniem tego systemu jest integrowanie wszystkich instalacji występujących w budynku. Istnieje wiele budynków naszpikowanych automatyką i elektroniką. Ich mieszkańcy sterują klimatyzacją rekuperacyjną, nowoczesnym ogrzewaniem, systemem alarmowym i innymi urządzeniami. Jednak dom nie staje się przez to bardziej inteligentny. Nową jakość nadaje mu dopiero system, który sam zarządza kompleksem urządzeń bez udziału użytkownika.

System zarządzania budynkiem

Mieszkanie we własnym domu jest procesem podlegającym ciągłym zmianom. Dzieci dorastają, potrzeby rodziców zmieniają się z wiekiem. Kto dzisiaj buduje dom, powinien myśleć już o przyszłości. Inteligentny dom jest tego idealnym rozwiązaniem. Aby spełniał swoją rolę, architektura, nowoczesna technika i efektywność energetyczna muszą tworzyć jedność. Być niczym instrumenty w dobrej orkiestrze. Sieć systemu ogarniającego budynek daje mieszkańcom poczucie wyjątkowego komfortu. System pozwala efektywnie i oszczędnie zarządzać obiektem. Sterowanie funkcjami domu jest również dostępne z telefonu, czy tabletu z dowolnego miejsca na świecie. Ogólnie mówiąc, system BMS łączy funkcje techniczne, które można podzielić na dwie grupy:

  • Zasilanie i sterowanie energią elektryczną.
  • Sterowaniem komfortem domu – ogrzewanie, wentylacja, oświetlenie, klimatyzacja, nagłośnienie itp.

Sterowanie urządzeniem

Ciepło z wielu źródeł

Ogrzewanie w inteligentnym domu jest jednym z podstawowych zadań systemu. W tym wypadku wyjątkowego znaczenia nabiera dywersyfikacja źródeł ciepła. Ogrzewanie hybrydowe, które polega na kombinacji kilku nośników energii, ma liczne zalety. Przede wszystkim pozwala, przynajmniej częściowo, uniknąć rosnących cen gazu i oleju opałowego. Nie bez znaczenia jest też ochrona środowiska, jako że znaczna część zapotrzebowania na energię cieplną pochodzi ze źródeł odnawialnych.

Pod pojęciem ogrzewania hybrydowego rozumie się system grzewczy, który wykorzystuje różne źródła energii do wytwarzania ciepła. Mówi się o „biwalentnym” albo „multiwalentnym” systemie ogrzewania. Dla ilustracji: korzystanie jedynie z kotła gazowego byłoby ogrzewaniem „monowalentnym”. Najczęściej mamy do czynienia z kombinacją kotła gazowego albo olejowego z odnawialnymi nośnikami energii, jak słońce albo biomasa. Możliwe do realizacji i mające sens bywają też systemy grzewcze oparte na różnych odnawialnych źródłach ciepła.

Ogrzewanie podłogowe

Zalety ogrzewania hybrydowego

Za kombinowanym ogrzewaniem inteligentnego domu ciepłem pochodzącym zarówno z kopalin, jak i odnawialnych nośników, przemawia rachunek ekonomiczny. Zachowanie przy tym bezpieczeństwa i komfortu jest możliwe dzięki zaawansowanemu systemowi BMS. Taki system jest niezbędny, ponieważ odnawialne źródła energii nie są do końca przewidywalne.

Trudno jest zaplanować w skali roku, a nawet miesiąca, natężenie promieniowania słonecznego albo siłę wiatru. Znana jest przeciętna wydajność kolektorów słonecznych, czy paneli fotowoltaicznych w naszych warunkach geograficznych. Mieszkańcom domu potrzebna jest jednak nie statystyczna, ale konkretna porcja ciepła każdego dnia.

Urządzenia solarne do podgrzewania wody i wspierania ogrzewania mogą w ciągu roku zaspokoić poważną część zapotrzebowania na ciepło z bezpłatnej energii słonecznej.

Jako alternatywa albo dodatek do urządzeń słonecznych mogą też posłużyć konwencjonalne grzejniki, jak kominek z płaszczem wodnym. Jest to opłacalne zwłaszcza tam, gdzie występuje łatwo dostępne i tanie drewno opałowe. Potrójna kombinacja złożona z kotła, kolektorów słonecznych i kominka na drewno jest szczególnie efektywna. W okresie zimowym, kiedy mało jest godzin słonecznych, do akcji można włączyć kominek.

Przegląd systemów hybrydowych – najlepsze kombinacje

Główne źródła ciepła w domu

+++ bardzo odpowiednie
++ przydatne
+ możliwe, ale kosztowne
O nieprzydatne względnie zbędne

Jak pracuje system zarządzania ogrzewaniem?

W inteligentnym domu użytkownicy mogą zadać odpowiednią dla siebie temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach. System przez cały czas analizuje rzeczywiste wartości. Na podstawie pomiaru temperatury panującej na zewnątrz wylicza zapotrzebowanie na energię ogrzewania. Analizuje dostępne źródła gorącej wody i wybiera najbardziej ekonomiczne. Może się więc zdarzyć, że najbardziej drogie źródło ciepła (np. kocioł gazowy) nie będzie w danym sezonie w ogóle włączane. Na tym polega inteligencja domu.

Powiązane Wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *